Prodhues Akulli

27 Mar 2017
wizard
1292
0

Një krijues akull i referohet një pajisje të konsumit për të bërë akull. Sbdf frigo riparon të gjitha llojet e prodhuesve te akullit. Ne kemi teknikë te trajnuar që riparimin e pajisjeve me kënaqësi 100% e klientit.